Odprli predstavništvo v Moskvi

V Moskvi je odprto predstavništvo Gorenje projekt Moskva z vsemi licencami za projektiranje in izvajanje gradbenih del.

Trenutno imamo sklenjeni dve pogodbi.