mHE Markovci

Investitor Dravske elektrarne Maribor
Lokacija Markovci, Slovenija
Obseg del projektiranje, dobava, montaža, zagon
Termin 2012

Opis projekta

Izvedli smo projektiranje, dobavo, montažo in zagon hidromehanske opreme in cevovoda – lot CH. Obseg dobave je cevovod, dve vtočni in iztočni zapornici, groba in fina rešetka, čistilni stroj z verižnim transporterjem in mostno dvigalo.

Mala hidroelektrarna Markovci se nahaja na reki Dravi ob jezu Markovci pri Ptuju.

Dovodni cevovod premera 1.8 m, dolžine cca 35 m, padca 10 m do strojnice, omogoča pretok 10 m3/sek.